Reviews van deze auteur

Geen controle

Review over Match4Me

De kwaliteit van de site gaat snel achteruit. De site wordt gedomineerd door een schare van mensen die erop uit zijn een veelheid aan partners te vinden om er een promiscue levensstijl op na te houden. Publieke fora (vb. Things2Share) worden nauwelijks gecontroleerd door een moderator zodat de grootste idioten er dagelijks hun onzin vrij kunnen spuien: anderen beschimpen, kleineren, bespotten, er wordt commentaar geleverd op alles en iedereen, ... helemaal geen welopgevoede hooggekwalificeerde singles hier, maar wel een ongeziene kleutertuin. Kom er gerust eens kijken: deze fora zijn toegankelijk (lezen) voor gratis leden ook: zo ben je al snel getuige van de toestanden op deze dating site.

reacties: