Reviews geschreven door Parship Webcare (61453)

Reacties geschreven vanaf dit IP-adres

Datum: 13 augustus 2018

Geschreven door: Dennis Rozenberg

Reactie op: herroepingsrecht

Geachte Vandeverre,

Ik kan u verzekeren, dat Parship altijd op uw berichten reageert. Om er zeker van te zijn, dat uw e-mail ons bereikt zendt u deze aan [email protected] en vermeldt u uw Parship code.

Ik zie uw e-mail graag tegemoet.

Dennis Rozenberg
Parship WebCare Team

Datum: 31 mei 2018

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: herroepingsrecht

Geachte Elisabeth,

Om op uw klacht te kunnen reageren wil ik u vragen contact op te nemen met de klantenservice van Parship. Het e-mail adres is [email protected]
Met vriendelijke groeten,

Nico Teeuwen
Parship Web Care

Datum: 8 maart 2018

Geschreven door: Parship Webcare

Reactie op: Pure geldklopperij

Beste Nikki,

Mag ik u verzoeken ons een e-mail met daarin uw Parship code te sturen? Wij kunnen dan inhoudelijk reageren

met vriendelijke groeten,

Parship Webcare

Datum: 8 februari 2018

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: parship: herroeping is een manier om geld af te troggelen!

Geachte Roos,

Graag ga ik opnieuw in op uw klacht die u op dit portaal heeft geplaatst.

Daarbij wil ik op de waardecompensatie ingaan aan de hand van de bestelprocedure.
Bij de bestelling moet een bewuste keus voor een premium-lidmaatschap met een bepaalde looptijd worden gemaakt. Ook moeten de Algemene Voorwaarden en de productgerelateerde voorwaarden worden geaccepteerd. Alle belangrijke informatie over de overeenkomst wordt direct boven de knop "Kopen" samengevat. Bovendien komt de overeenkomst pas volledig tot stand zodra geldige betalingsgegevens zijn ingevoerd.

Stap voor stap betekent dit:
Op de eerste bestelpagina heeft men de keuze tussen een premium-lidmaatschap van 6, 12 of 24 maanden. Hier heeft u uw gewenste looptijd aangeklikt.

Op de tweede pagina van de bestelling bovenaan nog eens op de looptijd van het premium-lidmaatschap gewezen. Vervolgens kon u de gewenste betaalmethode uitkiezen. Daaronder moest u door het aanvinken van een hokje de volgende tekst accepteren: "Ik heb de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Productgerelateerde inhoud van de overeenkomst gelezen en ik stem er mee in dat PARSHIP direct met de dienstverlening begint."

Het was mogelijk op de vermelding van al deze documenten te klikken, om zich daarover te informeren. Onder Productgerelateerde inhoud van de overeenkomst was bijvoorbeeld de volgende tekst te lezen:

" Parship behoudt zich in het geval van een herroeping voor, waardecompensatie te vorderen. Daarbij wordt getoetst, hoeveel van de gegarandeerde contacten binnen de herroepingstermijn tot stand zijn gekomen. Gebaseerd op het aantal tot stand gekomen contacten wordt de hoogte van de waardecompensatie bepaald. Hierbij is de waardecompensatie begrensd op maximaal driekwart van de kosten van het premium-lidmaatschap. "

Daarnaast werd hier uitvoerig op de contactgarantie gewezen en werd uitgelegd hoe de contactgarantie wordt toegepast bij de looptijd die u bij uw bestelling heeft gekozen.
Door op "dienstverlening begint" in de bovenstaande zin te klikken was deze tekst te lezen:

"Ik wil nu beginnen met het zoeken van een partner via PARSHIP. Ik wens, dat PARSHIP voor afloop van de herroepingstermijn met het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening begint. Ik ben ervan op de hoogte, dat ik in het geval van herroeping een waardecompensatie dien te voldoen. "

Vervolgens kon u na het kiezen van haar betalingsmethode kiezen of u uw betaling in één keer of in termijnen wilde betalen. In de tekst met de uitleg voor uw keus werd nog eens het totaalbedrag en de totale looptijd van het gekozen lidmaatschap herhaald, direct boven de knop “Kopen” waarmee u uw bestelling heeft bevestigd.

Tenslotte hebben wij nadat u uw bestelling heeft bevestigd, in de e-mail met de bevestiging van uw bestelling nog eens over de gekozen looptijd, de totaalprijs en de waardecompensatie geïnformeerd.

Aangezien u de diensten van PARSHIP heeft gebruikt, hebben wij de van toepassing zijnde waardecompensatie berekend op basis van de door u gelegde contacten en de vergelijking van die contacten met het aantal gegarandeerde contacten. Hierbij geldt dat pas een contact met een ander ontstaat, zodra men met dit lid een postvak deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval nadat men een glimlach aan iemand stuurt, en deze persoon met een persoonlijk bericht heeft geantwoord.

Om precies te zijn betekent dit, dat ieder vrij geformuleerd antwoord op een bericht van het premium-lid als een tot stand gekomen contact geldt, zodra men dit antwoord heeft gelezen. Tot de berichten worden alle vormen van communicatie gerekend, zoals bijvoorbeeld vrij geformuleerde berichten, glimlachen, ijsbrekers, enz..

De berekening van de waardecompensatie is geheel conform met de Europese regelgeving voor de herroeping bij de aankoop van een dienstverlening op afstand. Wij zien niet af van de waardecompensatie.


Met vriendelijke groeten,

Nico Teeuwen
Parship WebCare

Datum: 7 februari 2018

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: Afperserij

Beste Roos,

Graag ga ik in op uw reactie omtrent de herroeping.
Zoals aangegeven, hebben wij meerdere keren op de waardecompensatie gewezen.

Het enige wat ik voor u kan doen is dat ik het premium-lidmaatschap weer inboek onder dezelfde voorwaarden als uw oorspronkelijke aankoop. Mocht u dat willen moet u via e-mail contact opnemen met de klantenservice van Parship onder [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Nico Teeuwen
Parship WebCare

Datum: 7 december 2017

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: Herroepingsrecht is om mee te lachen

Geachte mevrouw,

Hierbij wil ik op de klacht reageren die u meermaals heeft geplaatst. Ik plaats mijn antwoord op uw klacht graag nog een keer.
Aangezien de diensten van Parship zijn gebruikt, waarbij er contacten tot stand komen, is er een waardecompensatie verschuldigd. Graag wil ik benadrukken dat als basis voor de waardecompensatie het aantal van de gelegde contacten wordt berekend en niet de gekozen looptijd van het premium-lidmaatschap.

Uitgangspunt bij de berekening van de waardecompensatie is het gegarandeerd aantal contacten met andere leden.

Al voordat u de bestelling heeft afgesloten kon u informatie over de waardecompensatie vinden onder "Help & Contact". Vanzelfsprekend hebben wij u ook tijdens de bestelling op deze regeling gewezen:
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de Algemene Voorwaarden (AV). In deze AV wordt als eerste het herroepingsrecht verklaard, inclusief de regeling dat mogelijk een evenredige betaling verschuldigd is.
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de productgerelateerde inhoud van de overeenkomst. Hierin wordt vermeld dat in het geval van een herroeping een waardecompensatie op basis van een vergelijking van het aantal gegarandeerde contacten en het aantal tot stand gekomen contacten wordt berekend.
• Na de afronding van uw bestelling heeft u ons uw wens te kennen gegeven, met de uitvoering van de dienst te beginnen. Ook hierbij is een bevestiging van de regeling met betrekking tot waardecompensatie door u gegeven.

• Bovendien informeren wij u in de bevestiging van uw bestelling, die direct na het afsluiten van uw bestelling per e-mail aan u is verstuurd.
De berekening van de waardecompensatie hebben wij in onze e-mail aan u toegelicht.
Wij kunnen niet afzien van de waardecompensatie.

Met vriendelijke groeten,
Nico Teeuwen
Parship WebCare

Datum: 6 december 2017

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: herroepingsrecht

Geachte mevrouw,

Graag wil ik in het algemeen op uw klacht omtrent de waardecompensatie ingaan.

Aangezien de diensten van Parship zijn gebruikt, waarbij er contacten tot stand komen, is er een waardecompensatie verschuldigd. Graag wil ik benadrukken dat als basis voor de waardecompensatie het aantal van de gelegde contacten wordt berekend en niet de gekozen looptijd van het premium-lidmaatschap.

Uitgangspunt bij de berekening van de waardecompensatie is het gegarandeerd aantal contacten met andere leden.

Al voordat u de bestelling heeft afgesloten kon u informatie over de waardecompensatie vinden onder "Help & Contact". Vanzelfsprekend hebben wij u ook tijdens de bestelling op deze regeling gewezen:
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de Algemene Voorwaarden (AV). In deze AV wordt als eerste het herroepingsrecht verklaard, inclusief de regeling dat mogelijk een evenredige betaling verschuldigd is.
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de productgerelateerde inhoud van de overeenkomst. Hierin wordt vermeld dat in het geval van een herroeping een waardecompensatie op basis van een vergelijking van het aantal gegarandeerde contacten en het aantal tot stand gekomen contacten wordt berekend.
• Na de afronding van uw bestelling heeft u ons uw wens te kennen gegeven, met de uitvoering van de dienst te beginnen. . Ook hierbij is een bevestiging van de regeling met betrekking tot waardecompensatie door u gegeven.

• Bovendien informeren wij u in de bevestiging van uw bestelling, die direct na het afsluiten van uw bestelling per e-mail aan u is verstuurd.
De berekening van de waardecompensatie hebben wij in onze e-mail aan u toegelicht.
Wij kunnen niet afzien van de waardecompensatie.

Met vriendelijke groeten,
Nico Teeuwen
Parship WebCare

Datum: 19 oktober 2017

Geschreven door: Iris van der Meer

Reactie op: Afperserij

Beste Nadia,

Mijn welgemeende excuses voor onze late reactie op uw review.

Graag leg ik aan u uit wat met een “contact” wordt bedoeld.

Een contact met een ander Parship-lid ontstaat wanneer u een postvak met een Parship-lid deelt. Een gedeeld postvak komt bijvoorbeeld tot stand wanneer u een “glimlach” verstuurt, u hierop een persoonlijk bericht ontvangt en u dit bericht leest.

Concreet betekent dit het volgende: als contact telt ieder door u gelezen zelfgeschreven bericht in reactie op een door uzelf verstuurd bericht, of ieder ontvangen bericht waarna u minstens twee geschreven berichten met een ander lid heeft uitgewisseld en gelezen. Als bericht telt iedere vorm van communicatie, zoals bijvoorbeeld zelfgeschreven berichten, glimlachen, ijsbrekers, fotovrijgaven en complimenten.
Wij kunnen geen afstand doen van de waardecompensatie, aangezien u meerdere contacten met andere leden heeft gelegd. Deze contacten zijn een wezenlijk onderdeel van onze diensten en moeten bij een herroeping worden verrekend.

Al voordat u de bestelling heeft afgesloten kon u informatie over de waardecompensatie vinden onder "Help & Contact". Vanzelfsprekend hebben wij u ook tijdens de bestelling op deze regeling gewezen:
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de Algemene Voorwaarden (AV). In deze AV wordt als eerste het herroepingsrecht verklaard, inclusief de regeling dat mogelijk een evenredige betaling verschuldigd is.
• Op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, bevestigt u ook de productgerelateerde inhoud van de overeenkomst. Hierin wordt vermeld dat in het geval van een herroeping een waardecompensatie op basis van een vergelijking van het aantal gegarandeerde contacten en het aantal tot stand gekomen contacten wordt berekend.
• Na de afronding van uw bestelling heeft u ons uw wens te kennen gegeven, met de uitvoering van de dienst te beginnen. Ook hierbij is een bevestiging van de regeling met betrekking tot waardecompensatie door u gegeven.
• Bovendien informeren wij u in de bevestiging van uw bestelling, die direct na het afsluiten van uw bestelling per e-mail aan u is verstuurd.

Voor verdere vragen kunt u een bericht sturen naar [email protected] Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,

Iris van der Meer
Parship WebCare

Datum: 29 mei 2017

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: gewoonweg bedrog en afzetterij

Geachte Alexia,

Graag reageer ik op de klacht omtrent de waardecompensatie.
In de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend plichten en rechten van koper en aanbieder aangegeven waaronder beide partijen een overeenkomst afsluiten. De prijzen worden op de bestelpagina aangegeven. Dit is bij iedere online aanbieder van dienstverleningen en producten identiek. U zult in de Algemene Voorwaarden geen prijzen van bijvoorbeeld auto´s, artikelen of abonnementen vinden. Daartoe worden deze prijzen en artikelen in een overzicht aangeboden, waar u onderaan op de pagina een link vindt met de Algemene Voorwaarden waaronder u kunt nalezen welke afspraken men met elkaar maakt zodra een overeenkomst tot stand komt.

Daartoe wil ik de bestelprocedure ingaan.
Op de eerste pagina heeft men de keuze tussen de looptijd van 6, 12 en 24 maanden.
Nadat de keuze voor een loopduur is gemaakt, wordt men op de tweede pagina van de bestelling bovenaan nog eens op de looptijd van het premium-lidmaatschap gewezen. Vervolgens kan men de gewenste betaalmethode uitkiezen. Daaronder moet door het aanvinken van een hokje de volgende tekst worden geaccepteerd: "Ik heb de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Productgerelateerde inhoud van de overeenkomst gelezen en ik stem er mee in dat PARSHIP direct met de dienstverlening begint."
Daarmee heeft men met dienstverlening ingestemd.

Het was mogelijk op de vermelding van al deze documenten te klikken, om zich daarover te informeren. Onder Productgerelateerde inhoud van de overeenkomst was bijvoorbeeld de volgende tekst te lezen:

" Parship behoudt zich in het geval van een herroeping voor, waardecompensatie te vorderen. Daarbij wordt getoetst, hoeveel van de gegarandeerde contacten binnen de herroepingstermijn tot stand zijn gekomen. Gebaseerd op het aantal tot stand gekomen contacten wordt de hoogte van de waardecompensatie bepaald. Hierbij is de waardecompensatie begrensd op maximaal driekwart van de kosten van het premium-lidmaatschap. "

Daarnaast werd hier uitvoerig op de contactgarantie gewezen en werd uitgelegd hoe de contactgarantie wordt toegepast bij de looptijd die bij de bestelling was gekozen.
Door op "dienstverlening begint" in de bovenstaande zin te klikken was deze tekst te lezen:

"Ik wil nu beginnen met het zoeken van een partner via PARSHIP. Ik wens, dat PARSHIP voor afloop van de herroepingstermijn met het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening begint. Ik ben ervan op de hoogte, dat ik in het geval van herroeping een waardecompensatie dien te voldoen. "

In de tekst met de uitleg voor de keus werd nog eens het totaalbedrag en de totale looptijd van het gekozen lidmaatschap herhaald, direct boven de knop “Kopen” waarmee men de bestelling heeft bevestigd.

Tenslotte hebben wij, nadat de bestelling werd bevestigd, in de e-mail met de bevestiging van de bestelling nog eens over de gekozen looptijd, de totaalprijs en de waardecompensatie geïnformeerd.

Aangezien de diensten van PARSHIP werden gebruikt, hebben wij de van toepassing zijnde waardecompensatie berekend op basis van de gelegde contacten en de vergelijking van die contacten met het aantal gegarandeerde contacten. Hierbij geldt dat pas een contact met een ander ontstaat, zodra men met dit lid een postvak deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval nadat men een glimlach aan iemand stuurt, en deze persoon met een persoonlijk bericht heeft geantwoord.

Om precies te zijn betekent dit, dat ieder vrij geformuleerd antwoord op een bericht van het premium-lid als een tot stand gekomen contact geldt, zodra men dit antwoord heeft gelezen. Tot de berichten worden alle vormen van communicatie gerekend, zoals bijvoorbeeld vrij geformuleerde berichten, glimlachen, ijsbrekers, enz..

Dit is geheel conform met de Europese regelgeving voor de herroeping bij de aankoop van een dienstverlening op afstand.

Om deze redenen houden wij vast aan de waardecompensatie.

Met vriendelijke groeten,

Nico Teeuwen
Parship Klantenservice

Datum: 22 mei 2017

Geschreven door: Nico Teeuwen

Reactie op: gewoonweg bedrog en afzetterij

Beste Rudi,

Graag wil ik op uw bericht reageren.
Wij bestrijden dat wij zogenaamde fake profielen voeren. Afgezien van het feit dat dit een strafbare handeling is, Zou dit compleet ingaan tegen onze waarden en opvattingen.
Mocht u hieromtrent vragen hebben kunt u via e-mail contact opnemen met de klantenservice: [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Nico Teeuwen
Parship WebCare